MAKLUMAT PELAYANAN ::
DENGAN INI, KAMI BERJANJI AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN PERADILAN YANG TELAH DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

img_head
AGEN PERUBAHAN

PROFIL AGEN PERUBAHAN

NAZIVA OKTAWIZA, A. Md.
Tanah Datar / 28 Oktober 1994
Islam
RURIANSYAH HARAHAP, A.Md.A.B.
Medan / 07 April 1996
Islam